Kê khai tài sản của cán bộ công chức cần minh bạch và thực chất hơn

08/09/2020 10:06

(LSO) – Trong khi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vấn đề kê khai tài sản, kiểm soát thu nhập của cán bộ ngày càng được hoàn thiện, song thực tế vẫn có không ít cán bộ kê khai thiếu trung thực, có biểu hiện che giấu với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chúng ta cùng luận giải nguyên nhân của tình trạng này, đồng thời đưa ra những khuyến nghị trên quan điểm pháp luật.

Luật sư TV