Làm sổ hộ khẩu mới sau ly hôn được không?

07/10/2020 11:50

(LSO) – Tôi đã ly hôn tháng 10/2017 nhưng hiện tại trong sổ hộ khẩu của tôi (tôi đứng tên chủ hộ) vẫn còn nguyên tên vợ cũ và có phần ghi bên dưới là đã chuyển khẩu sau ly hôn. Năm 2018 tôi kết hôn với người vợ hiện tại nhưng chúng tôi chưa làm thủ tục nhập khẩu vợ mới vào hộ khẩu của tôi. Vậy, giờ tôi muốn làm sổ hộ khẩu mới để bỏ tên vợ cũ ra khỏi sổ thì có làm được không? Trình tự, thủ tục tôi cần thực hiện như thế nào? Bạn đọc N. H. hỏi.

Ảnh minh họa.

Nếu vợ cũ của bạn đã chuyển khẩu đến một nơi khác thì sẽ thuộc một trong những đối tượng bị xóa đăng ký thường trú theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú hiện hành:

Điều 22. Xóa đăng ký thường trú
1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xoá đăng ký thường trú:
a) Chết, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết;
b) Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại;
c) Đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú quy định tại Điều 37 của Luật này;
d) Ra nước ngoài để định cư;
đ) Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.”

Xóa đăng ký thường trú là việc cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú xóa tên người đã đăng ký thường trú trong sổ hộ khẩu và sổ đăng ký thường trú. Như vậy, để bỏ tên của vợ cũ ra khỏi sổ hộ khẩu của gia đình bạn thì cần thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 35/2014/TT-BCA ban hành ngày 9 tháng 9 năm 2014, cụ thể như sau:

Đối với các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo đã đăng ký thường trú của cơ quan đăng ký cư trú nơi công dân chuyển đến, phải thông báo cho người bị xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình mang sổ hộ khẩu đến làm thủ tục xóa tên trong sổ đăng ký thường trú, xóa tên trong sổ hộ khẩu (đối với trường hợp không chuyển cả hộ), thông báo việc đã xóa đăng ký thường trú cho Công an huyện.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo việc xóa đăng ký thường trú của Công an xã, thị trấn; Công an huyện phải chuyển hồ sơ đăng ký thường trú cho Công an cùng cấp nơi công dân chuyển đến và thông báo cho tàng thư căn cước công dân.

Đối với các huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo đã đăng ký thường trú của cơ quan đăng ký cư trú nơi công dân chuyển đến, phải thông báo cho người bị xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình mang sổ hộ khẩu đến làm thủ tục xóa tên trong sổ đăng ký thường trú, xóa tên trong sổ hộ khẩu (đối với trường hợp không chuyển cả hộ), thông báo việc đã xóa đăng ký thường trú cho tàng thư căn cước công dân và Công an xã, phường, thị trấn; đồng thời, phải chuyển hồ sơ đăng ký thường trú cho Công an cùng cấp nơi công dân chuyển đến.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên được hiểu để xóa tên của vợ cũ trên sổ hộ khẩu của gia đình thì sau khi vợ cũ chuyển đến nơi ở mới, bạn mang hồ sơ đến nơi có thẩm quyền đăng ký thương trú (Công xã, phường/huyện, quận) để làm thủ tục xóa đăng ký thường trú. Hồ sơ gồm có:

  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
  • Sổ hộ khẩu;
  • Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký thường trú.

PHẠM HƯƠNG

Tin mới