Mức phí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke dự tính cao nhất là 12 triệu đồng

29/10/2020 14:36

(LSVN) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Đối với kinh doanh karaoke, mức thu dự kiến từ 2 đến 12 triệu đồng/giấy phép, tùy theo số phòng và địa bàn kinh doanh.

Theo Bộ Tài chính, mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đối với cơ sở kinh doanh karaoke ở khu vực các thành phố trực thuộc trung ương và các thành phố, thị trấn trực thuộc tỉnh sẽ cao hơn so với các khu vực khác.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, cơ sở có 1 đến 3 phòng phải nộp mức phí là 4 triệu đồng/giấy phép. Từ 4 đến 5 phòng, mức thu phí là 6 triệu đồng/giấy phép. Đối với cơ sở có từ 6 phòng trở lên, mức thu phí thẩm định giấy phép kinh doanh cao nhất là 12 triệu đồng/giấy phép.

Như vậy, so với quy định hiện hành, mức thu phí mới có thể được chia nhỏ theo 3 mức thay vì chỉ 2 mức là 6 triệu đồng và 12 triệu đồng/giấy phép, tương đương với số phòng 1-5 phòng và từ 6 phòng trở lên như hiện nay.

Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đề nghị tăng thêm phòng, Bộ Tài chính đang xem xét mức thu là 2 triệu đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 12 triệu đồng/giấy phép.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng dự kiến mức thu phí đối với giấy phép kinh doanh vũ trường là 15 triệu đồng/giấy phép.

Còn đối với các cơ sở kinh doanh karaoke tại khu vực khác như huyện, thị xã… thì mức thu phí sẽ bằng một nửa so với mức thu phí giấy phép cơ sở trên địa bàn ở thành phố, thị trấn như nêu trên. Riêng mức thu phí đối với giấy phép kinh doanh vũ trường là 10 triệu đồng.

Đối với trường hợp các cơ sở đã được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đề nghị tăng thêm phòng, mức thu là 1 triệu đồng/phòng nhưng tổng mức thu không quá 6 triệu đồng/giấy.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phải nộp phí theo quy định.

THANH NHUNG