Nâng ngạch công chức sẽ thông qua 02 trường hợp để được xét

(LSO) – Từ ngày 01/7/2020, việc nâng ngạch công chức sẽ được thực hiện thông qua 02 hình thức là thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch, thay vì chỉ có một hình thức thi … Đọc tiếp Nâng ngạch công chức sẽ thông qua 02 trường hợp để được xét