Nghiêm cấm hành vi để lộ, lọt nội dung tác phẩm, tài liệu xuất bản trước khi phát hành

14/10/2020 18:10

(LSVN) – Nghị định số 119/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản nghiêm cấm hành vi để lộ, lọt nội dung tác phẩm, tài liệu xuất bản trước khi phát hành.

Ảnh minh họa.

Theo Nghị định, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, như: Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn từ 01 đến 12 tháng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 đến 12 tháng.

Ngoài các hình thức xử phạt nêu trên, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP, như: Buộc cải chính, xin lỗi; buộc thu hồi sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật; buộc tiêu hủy sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, xuất bản phẩm vi phạm quy định của pháp luật;…

Trong đó, tại Điều 23 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định người nào để lộ, lọt nội dung tác phẩm, tài liệu xuất bản trước khi phát hành làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đây cũng là mức phạt đối với hành vi xuất bản xuất bản phẩm không đúng với nội dung xác nhận đăng ký xuất bản về tên xuất bản phẩm, tên tác giả, tên dịch giả (nếu có), thể loại, ngữ xuất bản, đối tác liên kết đối với từng xuất bản phẩm.

Ngoài ra, các hành vi vi phạm quy định về nội dung xuất bản phẩm khác như: Xuất bản xuất bản phẩm có nội dung dâm ô, đồi trụy, kích động bạo lực, mê tín dị đoan hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng; xuất bản xuất bản phẩm có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; phương hại đến lợi ích quốc gia; gây mất đoàn kết dân tộc đối với từng tên xuất bản phẩm bị phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng và đình chỉ hoạt động từ 01 đến 03 tháng.

Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản thuộc về nhiều cơ quan, đơn vị. Điển hình như: Thanh tra, người được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông; thanh tra ngoại giao; Hải quan; Quản lý thị trường; Bộ đội biên phòng; Cảnh sát biển; Công an nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

THANH THANH