Những lưu ý khi thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý

11/09/2020 09:25

(LSO) – Theo quy định của pháp luật, hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa các tổ chức hành nghề Luật sư hoặc các Luật sư hoạt động độc lập là một trong những yếu tố quan trọng nhất nhằm ràng buộc quyền và trách nhiệm pháp lý giữa các bên trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều tổ chức hành nghề Luật sư hoặc các Luật sư đã đưa ra những bản hợp đồng có lợi cho mình hơn là cho khách hàng, dẫn tới tranh chấp giữa các bên khi có những phát sinh không mong muốn. Làm gì để đảm bảo sự công bằng, bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của mỗi bên?. Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này với người trong cuộc – Luật sư Trần Huy, Công ty Luật TNHH CABAS.

Luật sư TV