Niềm vui của người phục chế sách cũ cuối cùng tại TP.HCM

08/05/2020 06:09

Dù ở thời thịnh, nghề sửa sách cũng không mang lại cho ông Võ Văn Rạng cuộc sống giàu có, nhưng sau hơn 40 năm, ông vẫn gắn bó với công việc giúp nhiều người giữ lại kỷ niệm này.

Theo Zing