Phạt tiền đến 60 triệu đồng đối với hành vi đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên

12/10/2020 06:00

(LSO) – Đây là mức phạt được quy định tại Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản được Chính phủ ban hành ngày 07/10/2020.

Ảnh minh họa.

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Theo đó, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Ngoài các hình thức xử phạt quy định trên, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính, xin lỗi; buộc thu hồi sản phẩm báo chí vi phạm các quy định của pháp luật; buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, thông tin vi phạm quy định pháp luật đã đăng, phát; buộc xin lỗi công khai…

Theo nghị này, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí được quy định chi tiết về mức tiền xử phạt. Cụ thể:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

Ngoài ra, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp; hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

Bên cạnh đó, phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi hoặc buộc trả lại phương tiện, tài liệu thu giữ trái phép đối với từng hành vi theo quy định.

Mức phạt tiền theo quy định trên là mức phạt dành cho tổ chức, cá nhân có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020. Nghị định này thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, trừ trường hợp quy định tại Điều 43 Nghị định này.

THANH THANH

Tin mới