Phê bình Giám đốc Sở GD&ĐT TP. HCM vì sử dụng ngân sách Nhà nước tổ chức đoàn công tác đi nước ngoài

10/08/2020 21:49

(LSO) – UNBD TP. HCM vừa có văn bản về việc phê bình nghiêm khắc các cá nhân có liên quan đến những thiếu sót theo kết luận thanh tra ngày 03/6/2019 của Thanh tra TP. HCM.

Quyết định phê bình ban giám đốc Sở GD&ĐT TP. HCM của UBND TP.

Theo đó, các cán bộ bị phê bình gồm: Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn cùng 2 Phó giám đốc là ông Nguyễn Văn Hiếu và ông Lê Hoài Nam. Kết quả phê bình được đưa ra sau khi Sở Nội vụ TP. HCM báo cáo kết quả kiểm điểm các cá nhân thiếu sót, sai phạm cùng báo cáo giải trình của Sở GD&ĐT liên quan đến trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với việc tổ chức đoàn đi công tác tại Nhật Bản sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước.

UBND TP. HCM cũng yêu cầu ông Lê Hồng Sơn, với vai trò là người đứng đầu, cần nhận thức sâu sắc những thiếu sót của cá nhân và sai sót của cấp dưới có liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách, không để lại những thiếu sót như kết luận thanh tra đã nêu.

Ngoài ra, UBND TP. HCM còn giao ban giám đốc sở tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót trong tập thể lãnh đạo sở về công tác quản lý, điều hành công việc tại cơ quan; tiếp tục triển khai, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các biện pháp khắc phục theo kết luận của Thanh tra TP. HCM.

Đồng thời tổ chức quán triệt trong toàn ngành giáo dục để không xảy ra các thiếu sót như kết luận thanh tra đã nêu.

LÂM HOÀNG