Phê duyệt phương án đàm phán Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự với Thái Lan

01/08/2020 11:45

(LSO) – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 113/NQ-CP của Chính phủ về việc đàm phán Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Chính phủ phê duyệt Phương án đàm phán Hiệp định Tương trợ Tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan (Hiệp định) như kiến nghị của Bộ Tư pháp tại các Công văn: số 18/TTr-BTP ngày 31 tháng 3 năm 2020 và số 1694/BTP-PLQT ngày 11 tháng 5 năm 2020 nêu trên.

Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành thành lập Đoàn đàm phán Hiệp định, gồm đại diện các cơ quan: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và tổ chức đàm phán theo quy định.

Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định hiện hành.

Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan Trung ương liên quan bố trí trong dự toán kinh phí chi hoạt động thường xuyên đã được giao để phục vụ đàm phán và ký Hiệp định theo quy định.

THANH THANH

Tin mới