Quy định bắt buộc ghi âm khi hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ: Những khó khăn và bất cập

(LSO) – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành Quyết định số 264/QĐ-VKSTC ngày 21/7/2020 quy định về trình tự, thủ tục trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh … Đọc tiếp Quy định bắt buộc ghi âm khi hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ: Những khó khăn và bất cập