Ban chủ nhiệm

Nghị quyết phiên họp lần thứ 72 Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội

11:19 18/10/2020

(LSVN) – Ngày 14/10/2020, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tiến hành họp phiên họp lần thứ 72 với sự có mặt của 09/12 thành viên Ban Chủ nhiệm, vắng mặt có…

Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thông báo về Nghị quyết phiên họp Ban Chủ nhiệm lần thứ 68

17:25 18/08/2020

(LSO) – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản số 317/VQ-BCN về Nghị quyết phiên họp lần thứ 68 Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội. Theo đó, phiên…

Tin mới

Tin hình

Tin Video