báo chốt

Báo chốt 141 trên Facebook bị xử phạt trong trường hợp nào?

9:50 26/06/2020

(LSO) – Căn cứ điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà…

Tin mới

Tin hình

Tin Video