bảo vệ bí mật nhà nước

Dự thảo Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư

8:52 30/07/2020

(LSO) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, dự thảo…

Một số vấn đề pháp lý liên quan đến tội 'Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước'

11:56 19/07/2020

(LSO) – Bảo vệ bí mật nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc quản lý, sử dụng bí mật nhà nước bảo đảm đúng mục đích, thẩm quyền,…

Tin mới

Tin hình

Tin Video