Bộ Tư pháp

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

11:06 17/10/2020

(LSVN) – Sáng ngày 16/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm…

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật

17:35 25/09/2020

(LSO) – Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật. Dự thảo đề xuất quy định việc xem xét, đánh…

Dự thảo Nghị định quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

6:27 24/09/2020

(LSO) – Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Theo đó, dự thảo Nghị định đề xuất quy định chi tiết thi hành một số điều của…

Tin mới

Tin hình

Tin Video