Hồ sơ nhà bị thất lạc

Hồ sơ nhà bị thất lạc tính giá bồi thường thế nào?

10:41 14/10/2020

(LSVN) – Khi Nhà nước thu hồi đất, trường hợp nhà, công trình đã sử dụng quá lâu, hồ sơ thất lạc, không xác định được “thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại…

Tin mới

Tin hình

Tin Video