làm chứng

Một số vấn đề về người làm chứng cho việc lập di chúc

9:37 25/07/2020

Di chúc có thể được hiểu một cách khái quát nhất là phương tiện ghi nhận ý chí của cá nhân về việc định đoạt tài sản của mình sau khi chết. Người làm chứng…

Tin mới

Tin hình

Tin Video