Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

11:06 17/10/2020

(LSVN) – Sáng ngày 16/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm…

Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

6:02 12/10/2020

(LSO) – Qua hơn 03 năm thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sau đây gọi là Luật năm 2015) với nhiều quy định mới mang tính đột phá,…

Tin mới

Tin hình

Tin Video