Luật Đất đai năm 2013

Đất trồng cây có nhà ở được xác định là loại đất gì?

17:27 20/09/2020

(LSO) – Tôi mua một thửa đất trồng cây hằng năm, trên đất có nhà ở xây dựng từ năm 2000, thuộc khu dân cư hiện hữu, quy hoạch là đất ở nông thôn. Tôi…

Hoàn thiện pháp luật về đất đai ở nước ta hiện nay

10:01 18/09/2020

(LSO) – Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội thông qua ngày 09/12/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2014. Trong quá trình triển khai thi hành, để Luật thực sự có hiệu quả…

Hướng dẫn thực hiện chuyển quyền sử dụng đất

18:38 15/09/2020

(LSO) – Giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai…

Những trường hợp nào bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

16:49 14/09/2020

(LSO) – Theo quy định của pháp luật, những trường hợp nào sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Bạn đọc N. Đ. Q. hỏi. Theo khoản 2, Điều 106 Luật…

Hoàn thiện quy định của pháp luật về quy trình xác định giá đất cụ thể

10:39 07/09/2020

(LSO) – Bài viết này phân tích những bất cập, hạn chế trong quy định hiện hành về quy trình xác định giá đất cụ thể và đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm giá…

Đất khai hoang có được quyền xây dựng không?

20:43 01/08/2020

(LSO) – Nhà tôi có mảnh đất tại khu vực Thanh Trì, Hà Nội. Mảnh đất rộng 500m2 được khai hoang và sử dụng ổn định trên 30 năm. Mảnh đất có vị trí giáp…

Một số kiến nghị về các quy định thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

18:27 02/07/2020

(LSO) – Theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà…

Tin mới

Tin hình

Tin Video