Nghị định số 36/2009/NĐ-CP

Đề xuất mới về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng pháo

13:58 23/09/2020

(LSO) – Bộ Công an đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, trong đó quy định các hành vi bị nghiêm cấm…

Tin mới

Tin hình

Tin Video