Những bóng hồng mạnh mẽ

Hội Phụ nữ - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội: Những bóng hồng mạnh mẽ

6:55 19/10/2020

(LSVN) – Nói về nữ Luật sư, nhiều người ngại vì hình dung đó luôn là những người phụ nữ mạnh mẽ, có phần ngang bướng và lắm lý lẽ. Nhưng xin thưa, nếu hiểu…

Tin mới

Tin hình

Tin Video