Sổ tay “Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”

Ban hành Sổ tay 'Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới'

12:03 20/09/2020

(LSO) – Căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19 và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3888/QĐ-BYT vào ngày 08/9/2020 về việc ban hành…

Tin mới

Tin hình

Tin Video