xác định thời hiệu khởi kiện

Ý kiến trao đổi: 'Bàn về xác định thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính đã hết thời hiệu khởi kiện'

11:29 29/10/2020

(LSVN) – Vụ án hành chính có quyết định hành chính hết thời hiệu khởi kiện, quyết định giải quyết khiếu nại còn thời hiệu khởi kiện. Nếu người khởi kiện chỉ khởi kiện quyết…

Bàn về xác định thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính đã hết thời hiệu khởi kiện

1:50 19/10/2020

(LSVN) – Ngày 30/6/2020, TAND tối cao có hướng dẫn Toà án các cấp vẫn xem xét giải quyết mà không đình chỉ vụ án đối với trường hợp quyết định hành chính hết thời…

Tin mới

Tin hình

Tin Video