Xử lý kỷ luật công chức

Mối liên hệ giữa các nghị định quy định về xử lý kỷ luật công chức

17:55 15/10/2020

(LSVN) – Xử lý kỷ luật công chức chính là việc người có thẩm quyền áp dụng hậu quả pháp lý bất lợi đối với công chức vi phạm pháp luật mà theo quy định…

Tin mới

Tin hình

Tin Video