Tạp chí Điện tử Luật sư Việt Nam ra mắt chuyên mục “Luật sư TV”

19/05/2020 14:24

(LSO) – Sáng ngày 19/5/2020, tại trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Tạp chí Điện tử Luật sư Việt Nam đã chính thức ra mắt Chuyên mục “Luật sư TV”.

Tạp chí Điện tử Luật sư Việt Nam đã chính thức ra mắt Chuyên mục “Luật sư TV”.

Việc mở Chuyên mục “Luật sư TV” sẽ tạo điều kiện để cho giới Luật sư đóng góp công sức của mình vào việc tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản biện các chính sách về kinh tế, xã hội và đặc biệt là công cuộc cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.

Thạc sĩ Đặng Ngọc Luyến, Phó Tổng biên tạp phụ trách nội dung Tạp chí Điện tử Luật sư phát biểu tại buổi ra mắt Chuyên mục Luật sư TV.
Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu.

Chuyên mục “Luật sư TV” ra mắt có ý nghĩa rất quan trọng, là cầu nối giữa các tổ chức hành nghề Luật sư, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Ở đó, các tổ chức, doanh nghiệp có thể đưa ra những vấn đề, những ý kiến để các Luật sư có những góc nhìn đánh giá và cung cấp các ý kiến tư vấn có giá trị pháp lý để giúp cho các hoạt động của tổ chức, cá nhân đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

LSO