Thừa Thiên – Huế: Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu kinh tế, khu công nghiệp

04/08/2020 11:10

(LSO) – Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo cả hai mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và chủ động phòng chống dịch, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu Ban quản lý khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) tỉnh, các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng dịch hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu các khu kinh tế, khu công nghiệp phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, yêu cầu Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nội dung công văn các cấp, Bộ về triển khai công tác phòng, dịch Covid-19.  

Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp phối hợp với các doanh nghiệp khẩn trương đánh giá các tiêu chí an toàn phòng dịch đối với các doanh nghiệp theo Quyết định số 127/QĐ-BCD ngày 30/7/2020 của Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn, đồng thời yêu cầu đóng cửa các cơ sở, nhà máy sản xuất không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Quyết định 127/QĐ-BCD.

Bên cạnh đó, phải khẩn trương xây dựng các phương án xử lý nếu xảy ra tình huống có các ca bệnh dương tính trong cơ sở sản xuất, nhà máy, trong khu kinh tế, khu công nghiệp; đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

Đối với UBND các huyện, thị xã cần tăng cường phối hợp, hỗ trợ, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp, quản lý chặt chẽ lực lượng lao động đặc biệt là các lao động ngoại tỉnh, lao động từ các vùng có dịch.

Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp phân công lãnh đạo Ban chịu trách nhiệm giám sát từng khu công nghiệp, khu kinh tế, bố trí đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các vấn đề phát sinh trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, tổ chức giao ban thường xuyên với các doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp để kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin và các tình huống xảy ra.

Ngoài ra, người đứng đầu các doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp của mình, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong khu kinh tế và các khu công nghiệp.

Được biết, toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có 6 khu công nghiệp và 2 khu kinh tế với số lượng lao động khoảng 30.000  người.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn chưa có ca dương tính nào với Covid-19.

HOÀNG NGHĨA