Thực tiễn việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em trong vụ án hình sự

(LSO) – Thực tiễn hoạt động hành nghề của luật sư nói chung và hoạt động bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư đối với các vụ án hình … Đọc tiếp Thực tiễn việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em trong vụ án hình sự