Tranh chấp trong kinh doanh thương mại điện tử: Giải pháp hạn chế và khắc phục

14/09/2020 11:07

(LSO) – Cũng như các lĩnh vực thương mại truyền thống, tranh chấp xảy ra là không tránh khỏi, tuy nhiên, tranh chấp trong thương mại điện tử lại có những đặc điểm riêng do hoạt động trên môi trường internet. Chúng ta cần những giải pháp nào để trợ giúp và hỗ trợ doanh nghiệp, thương nhân Việt Nam hạn chế và giải quyết tốt nhất những tranh chấp? Câu hỏi sẽ được giải đáp phần nào qua cuộc tọa đàm giữa Luật sư TV với Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa.

Luật sư TV