Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam bổ nhiệm Chánh văn phòng

27/10/2020 15:14

(LSVN) – Ngày 27/10, Chủ tịch Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam vừa chính thức trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Quân, Ủy viên Ban biên tập, Tổng thư ký Tạp chí Kinh tế Môi trường làm Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Hội.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến – Chủ tịch Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Quân làm Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Hội.

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, hướng tới Đại hội Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng phát triển Hội trong giai đoạn tới, Trung ương Hội vừa trao quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo chủ chốt.

Theo Quyết định số 2610/QĐ-TWH ngày 26/10/2020 của Chủ tịch Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, ông Nguyễn Tường Quân, Ủy viên Ban biên tập, Tổng thư ký Tạp chí Kinh tế Môi trường Việt Nam được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Hội.

Ông Nguyễn Tường Quân có nhiệm vụ tổ chức, hoạt động văn phòng Hội theo Điều lệ của Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam và báo cáo lãnh đạo Trung ương Hội kế hoạch hoạt động định kỳ theo quý, theo năm.

Ông Nguyễn Tường Quân hiện là Ủy viên Ban biên tập, Tổng thư ký Tạp chí Kinh tế Môi trường và được đánh cao về tinh thần trách nhiệm, chuyên môn, phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt đồng chí luôn có nhiều ý tưởng, sáng kiến mới đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Tạp chí và Trung ương Hội thời gian qua.

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, Chủ tịch Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, PGS.TS Trương Mạnh Tiến ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Tạp chí Kinh tế Môi trường và Ban biên tập Tạp chí. Giao nhiệm vụ cho Ủy viên Ban Thường vụ, tân Chánh văn phòng Trung ương Hội, PGS.TS Trương Mạnh Tiến nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng của Trung ương Hội KTMT Việt Nam và cơ quan ngôn luận – Tạp chí Kinh tế Môi trường trong giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học về các vấn đề môi trường, mở rộng các hoạt động thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế xanh gắn chặt với bảo vệ môi trường bền vững, thu hút sự quan tâm và hành động của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Ban lãnh đạo Trung ương Hội và Tạp chí Kinh tế Môi trường chúc mừng đồng chí Nguyễn Tường Quân.

Với cương vị mới, tân Chánh văn phòng Nguyễn Tường Quân bày tỏ sự cảm ơn và khẳng định sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo Trung ương Hội tin tưởng giao phó; sẽ nỗ lực để triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, thông tin về môi trường, kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Trong xu hướng công nghệ số, các hoạt động của Trung ương Hội KTMT Việt Nam nói chung và Tạp chí Kinh tế Môi trường nói riêng sẽ nắm bắt cơ hội đổi mới công nghệ hiện đại, tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường một cách hiệu quả nhất.

Ngoài ra, Trung ương Hội sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng các văn bản pháp luật, chiến lược – kế hoạch bảo vệ môi trường, phát triển bền vững ở một số Ban, Bộ, ngành và địa phương liên quan, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

PV