Từ 01/11, học sinh THCS, THPT được dùng điện thoại trên lớp

(LSO) – Đây là một trong những nội dung mới của Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15/9/2020 về Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường … Đọc tiếp Từ 01/11, học sinh THCS, THPT được dùng điện thoại trên lớp