Từ ngày 01/11 học sinh THCS, THPT sẽ không còn bị cảnh cáo ghi học bạ

(LSO) – Đây là nội dung mới tại Điều lệ trường THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/11/2020. Theo đó, hiện nay tại khoản 2 Điều 42 … Đọc tiếp Từ ngày 01/11 học sinh THCS, THPT sẽ không còn bị cảnh cáo ghi học bạ