Vị khách mang chiếc vali hai đáy (Kỳ 1): Bất thường từ tờ khai hải quan…

(LSO) – Khi Wong Chi Shing run run mở khóa số chiếc valy được bọc bằng vải simili màu lá mạ, phần ngăn trên chỉ có một vài bộ quần áo và đồ sinh hoạt … Đọc tiếp Vị khách mang chiếc vali hai đáy (Kỳ 1): Bất thường từ tờ khai hải quan…