Video: Bệnh viện dã chiến 1.000 giường sắp hoạt động tại Đà Nẵng

01/08/2020 18:25

Bệnh viện dã chiến được đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn. Nơi này có thể tiếp nhận bệnh nhân sau 4 ngày lắp đặt thêm thiết bị y tế.

Theo zing

Tin mới