Vinh danh một Luật sư tài năng

14/10/2020 18:12

(LSVN) – Trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam – 10/10/2020, tại thành phố Vũng Tàu đã diễn ra một sự kiện nhỏ mà ý nghĩa lớn, đó là việc tổ chức giới thiệu, ra mắt cuốn sách “Luật sư Vũ Trọng Khánh – Cuộc đời và sự nghiệp”.

Cuốn sách này do Nhà xuất bản Tư pháp ấn hành, Lời giới thiệu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long viết như một sự khẳng định tên tuổi của một vị Luật sư tài năng và tri ân sự cống hiến to lớn của ông đối với việc thiết lập hệ thống pháp luật và xây dựng nền tư pháp nhân dân của chế độ mới trong những ngày đầu trứng nước của thể chế dân chủ cộng hòa, đồng thời, vinh danh ông – vị Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên trong Chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách “Luật sư Vũ Trọng Khánh – Cuộc đời và sự nghiệp”.

Vũ Trọng Khánh tốt nghiệp cử nhân Luật năm 1936 tại Cao đẳng Luật Hà Nội và tham gia vào những phong trào yêu nước từ rất sớm. Khi hành nghề Luật sư tại Hải Phòng, ông đã bào chữa cho nhiều chiến sỹ cách mạng tại tòa án của chính quyền thực dân Pháp. Năm 1945, khi mới 33 tuổi, ông giữ chức Đốc lý (Thị trưởng) Hải Phòng và cũng chính trong năm đó, khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nội các thống nhất do Hồ Chí Minh thành lập, ông trở thành vị Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên. Sau đó, ông tham gia phái đoàn Phạm Văn Đồng dự hội nghị Fontainebleu 1946, giữ vai trò như một thư ký pháp lý cho Hồ Chủ tịch những ngày ở Pháp. Trở về nước, ông tham gia kháng chiến, giữ nhiều chức vụ khác nhau trong ngành Tư pháp và Tòa án. Hòa bình, ông trở lại Hải Phòng và từng giữ chức Phó Chủ tịch của thành phố này. Trước khi ông mất vào năm 1996, năm 1995, Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam, tên tuổi và sự nghiệp của vị Bộ trưởng đầu tiên của ngành đã được ghi nhận và vinh danh với những cống hiến xuất sắc của ông với việc xây dựng nền pháp luật nước nhà.

Chỉ trong hơn một nửa năm giữ cương vị Bộ trưởng Tư pháp, Vũ Trọng Khánh đã soạn thảo ra các văn bản pháp luật (sắc lệnh) trình Chủ tịch Hồ Chí Minh ký. Trong đó, có Sắc lệnh số 46 ra ngày 10/10/1945 về tổ chức đoàn thể Luật sư và ngày Sắc lệnh này ra đời đã trở thành Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam.

Tưởng nhớ và tri ân ông – vị Luật sư tài năng, uyên bác đã đóng góp to lớn trong sự nghiệp tư pháp nước nhà, cuộc đời và sự nghiệp của ông đã làm làm rạng danh một nghề nghiệp ở nước ta – nghề Luật sư!

NHỊ NGỌC