Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng thương mại điện tử để vi phạm pháp luật

(LSVN) – Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) vừa xây dựng kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận … Đọc tiếp Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng thương mại điện tử để vi phạm pháp luật