Thứ sáu, 17/8/2018 | 16:34 GMT+7

Cách tính lương khi đi làm vào ngày lễ 02/9

LSVNO - Công ty em bình thường vẫn làm vào ngày chủ nhật, nhưng năm nay chủ nhật trùng vào ngày quốc khánh nên công ty em quyết định sẽ cho nghỉ bù vào ngày thứ 2. Ngày chủ nhật em vẫn phải đi làm bình thường. Vậy cho em hỏi trong trường hợp này em đi làm vào ngày chủ nhật có được hưởng lương của ngày lễ không? Cám ơn luật sư! (Trần Mai Anh - Hà Nội)

 

luong-huu-1502380795762-5b7696368f0c7

Đi làm vào ngày nghỉ lễ có được hưởng nguyên lương không? Ảnh minh họa.

Luật sư tư vấn:

Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 quy định về ngày nghỉ lễ, tết thì Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây: Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02/9 dương lịch). Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Theo quy định trên, vào ngày Quốc khánh ngày 02/9 dương lịch thì người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày nghỉ đó. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Bộ luật lao động 2012, Điều 97 quy định tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

  1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
  2. a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
  3. b) Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
  4. c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012 thì khi người lao động làm thêm giờ vào ngày nào thì được trả lương làm thêm tính theo ngày đó, cách tính tiền lương làm thêm giờ thực hiện theo các nguyên tắc nêu trên. Cụ thể người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo