Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục và đào tạo LSVNO - Sau hơn 10 năm thực hiện chủ trương của Đảng và các chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo đã đạt được những kết quả nhất định, thu hút đáng kể nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc huy động các nguồn lực của xã hội cho giáo dục và đào tạo trong thực tiễn thời gian qua vẫn còn khiêm tốn, hạn chế.
Làng cổ văn vật LSVNO - Theo lời các cụ ngày xưa thì đình làng trước đây to đẹp lắm, có giếng Ngọc (mắt rồng), sân đình có cây đa um tùm. Trước đình là hồ rộng, sông dài, đồng lúa mênh mông. Đất Kim Liên giữ bền truyền thống lịch sử và những hương ước đẹp. Thuở ấy, có ông trạng về làng, qua cửa đình không hạ mã (xuống ngựa) theo lệ làng, dân làng tức giận, không nhận quan trạng là người làng mình nữa.
Thời tiết - Tỷ giá
T.P Hà Nội
26 °C
Đà Nẵng
27.42 °C
T.P Hồ Chí Minh
28 °C
Mua vào Bán
AUST.DOLLAR 16,036.24 16,407.39
EURO 25,921.84 26,780.70
BRITISH POUND 28,816.23 29,277.69
JAPANESE YEN 207.92 216.11
SINGAPORE DOLLAR 16,872.69 17,177.20
US DOLLAR 23,140.00 23,260.00