Thời tiết - Tỷ giá
T.P Hà Nội
21 °C
Đà Nẵng
23.16 °C
T.P Hồ Chí Minh
28 °C
Mua vào Bán
AUSTRALIAN DOLLAR 15,070.57 15,543.70
EURO 24,732.60 25,862.64
POUND STERLING 29,645.37 30,271.80
YEN 203.08 212.36
SINGAPORE DOLLAR 16,381.62 16,761.27
US DOLLAR 23,155.00 23,325.00