Quảng Bình: Trưởng thôn "mượn cớ" thu tiền ủng hộ trái quy định LSVNO - Lợi dụng việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thẻ đỏ), Trưởng thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) mượn cớ thu tiền ủng hộ xây dựng thôn, ép hàng trăm hộ dân nộp tiền ủng hộ trái quy định. Nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người mù lòa không có tiền nộp theo kiểu "ủng hộ mới" của Trưởng thôn thì không được xét duyệt đề nghị cấp đổi thẻ đỏ.