Phải đề nghị ngừng phiên tòa khi Tòa không tiến hành thu thập chứng cứ theo yêu cầu của Viện LSVNO- Viện kiểm sát (VKS) đã yêu cầu thu thập tài liệu, chứng cứ nhưng Tòa án không thu thập thì Kiểm sát viên vẫn phải phát biểu quan điểm chưa đủ cơ sở để chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tạm ngừng phiên tòa để thu thập thêm tài liệu chứng cứ. Trường hợp Tòa án vẫn xét xử và ban hành bản án hoặc quyết định thì VKS sẽ thực hiện quyền năng pháp lý theo Luật định.