Quy định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần? LSVNO - Một thành viên Hội đồng quản trị hiện tại không vi phạm gì cả, đang trong nhiệm kỳ nhưng cũng không có đơn xin từ nhiệm. Vậy xin hỏi luật sư, Công ty muốn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mà trong Điều lệ Công ty không có quy định, điều khoản nào để miễn nhiệm thì căn cứ quy định nào để miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị? (Bạn đọc T.M.).
Chế độ khoa cử của triều Hậu Lê trong lịch sử phong kiến Việt Nam LSVNO - Chế độ khoa cử của triều Hậu Lê rất nghiêm, nhất là dưới triều vua Lê Thánh Tông. Năm 1462, vua Lê Thánh Tông định lại lệ thi Hương và đến năm 1472, phép thi Hội lại được định lại. Đến năm 1484, vua Lê Thánh Tông đã ra lệnh cho Tiến sỹ Thân Nhân Trung ghi tên tuổi các vị Tiến sỹ vào bia dựng ở Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Thời tiết - Tỷ giá
T.P Hà Nội
28 °C
Đà Nẵng
26.58 °C
T.P Hồ Chí Minh
30 °C
Mua vào Bán
AUST.DOLLAR 16,183.71 16,459.19
EURO 25,877.31 26,603.49
BRITISH POUND 29,709.13 30,184.83
JAPANESE YEN 200.85 208.76
SINGAPORE DOLLAR 16,894.33 17,199.20
US DOLLAR 23,190.00 23,290.00