Thời tiết - Tỷ giá
T.P Hà Nội
12.27 °C
Đà Nẵng
21.07 °C
T.P Hồ Chí Minh
25.42 °C
Mua vào Bán
AUST.DOLLAR 16,535.60 16,817.02
EURO 26,162.20 26,632.60
BRITISH POUND 28,986.79 29,450.85
JAPANESE YEN 199.33 206.37
SINGAPORE DOLLAR 16,734.54 17,036.49
US DOLLAR 23,270.00 23,360.00