Thời tiết - Tỷ giá
T.P Hà Nội
22 °C
Đà Nẵng
27.42 °C
T.P Hồ Chí Minh
26 °C
Mua vào Bán
AUST.DOLLAR 15,621.16 15,982.69
EURO 25,605.29 26,453.66
BRITISH POUND 29,508.38 29,980.90
JAPANESE YEN 210.48 219.80
SINGAPORE DOLLAR 16,797.16 17,100.31
US DOLLAR 23,145.00 23,265.00