Trách nhiệm bồi thường do người chưa thành niên gây ra LSVNO - Con tôi năm nay 13 tuổi, hiện nay cháu đang học lớp 8, hôm qua cháu đi học và đánh nhau với bạn ở trường, gây thương tích cho bạn khiến bạn cháu đang phải nằm viện điều trị. Gia đình của bạn đã đến nhà chúng tôi để đòi bồi thường viện phí, thuốc men và các chi phí khác. Xin luật sư cho biết, gia đình chúng tôi có phải bồi thường về hành vi con mình gây ra không? (Nguyễn Thị Hồng – Lạng Sơn).