Thời tiết - Tỷ giá
T.P Hà Nội
31 °C
Đà Nẵng
28 °C
T.P Hồ Chí Minh
25 °C
Mua vào Bán
AUST.DOLLAR 16,761.48 17,046.75
EURO 26,395.93 26,710.91
BRITISH POUND 29,417.81 29,888.78
JAPANESE YEN 206.34 212.81
SINGAPORE DOLLAR 16,740.63 17,042.68
US DOLLAR 23,270.00 23,350.00