Sáng kiến giúp giảm kẹt xe giờ cao điểm

13/05/2020 06:05

Một hàng rào phân cách dài 130m được sử dụng tại Giang Tô, Trung Quốc. Nó giúp cải thiện lưu thông đến 19% trong giờ cao điểm vào buổi sáng và chiều tối.

Video: New China TV