Công chức

Công chức sinh con thứ 3 có bị chậm tăng lương?

18:04 12/11/2020

(LSVN) – Tôi đang là công chức trong một cơ nhà nước. Sau khi con thứ 2 được 18 tháng, tôi biết tin mình có bầu. Trong trường hợp này của tôi, sinh con thứ…

Đề xuất cấm cán bộ, công chức, viên chức đầu tư ra nước ngoài

0:26 30/10/2020

(LSVN) – Đây là nội dung mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo trong Nghị định về đầu tư ra nước ngoài (thay thế Nghị định 83/2015/NĐ-CP). Theo đó, đề xuất bổ…

Mối liên hệ giữa các nghị định quy định về xử lý kỷ luật công chức

17:55 15/10/2020

(LSVN) – Xử lý kỷ luật công chức chính là việc người có thẩm quyền áp dụng hậu quả pháp lý bất lợi đối với công chức vi phạm pháp luật mà theo quy định…

Các trường hợp cán bộ, công chức có thể bị tạm đình chỉ công tác

5:35 06/10/2020

(LSO) – Điều 81 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định trường hợp cán bộ, công chức có dấu hiệu vi phạm kỷ luật lao động, nếu để cán bộ, công chức đó…

Công chức có con ngoài giá thú sẽ bị xem xét xử lý hình sự?

11:21 25/09/2020

(LSO) – Hành vi có con ngoài giá thú của công chức sẽ phải chịu các chế tài kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp một trong hai bên hoặc cả…

Các trường hợp công chức, viên chức bị buộc thôi việc theo Nghị định mới từ 20/9

6:11 22/09/2020

(LSO) – Buộc thôi việc là một trong những hình thức kỷ luật áp dụng với công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật công…

Tiền lương của cán bộ, công chức sẽ tăng từ 2021

11:35 18/09/2020

(LSO) – Đây là nội dung tại Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động…

Những đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế

7:07 13/09/2020

(LSO) – Chế độ biên chế suốt đời với viên chức chính thức bỏ từ tháng 07/2020. Theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định 13 đối tượng cán bộ,…

Hà Nội ban hành quy định về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

15:30 08/09/2020

(LSO) – UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 7/9 về việc quy định số lượng và một số nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị…

Bổ sung thêm trường hợp nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

15:06 07/09/2020

(LSO) – Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020. Theo đó, so với Nghị…

Tin mới

Tin hình

Tin Video