không ca nhiễm mới

Sáng 12/11, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19

6:28 12/11/2020

(LSVN) – Vào sáng ngày 12/11, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Đến hôm nay Việt Nam đã trải qua 70 ngày không ghi…

Ngày 23/10, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới

18:52 23/10/2020

(LSVN) – Vào lúc 18h ngày 23/10, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết Việt Nam đã không có ca mắc mới Covid-19, Việt Nam hiện có 1.148 bệnh nhân…

Đã 45 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 ở cộng đồng

7:14 17/10/2020

(LSVN) – Sáng ngày 17/10, thông tin của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19. Đến nay đã 45 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc…

Sáng 12/10 Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19

7:09 12/10/2020

(LSO) – Sáng ngày 12/10, thông tin của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19. Đến nay đã 40 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc…

Không có ca mắc mới nhưng nguy cơ tiềm ẩn của Covid-19 vẫn thường trực

6:36 05/10/2020

(LSO) – Sáng ngày 05/10, thông tin từ Bộ Y tế cho biết Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới. Đến nay đã 33 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc…

Ngày 01/10 Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới

19:54 01/10/2020

(LSO) – Chiều ngày 01/10, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Việt Nam không có thêm ca mắc Covid-19 mới. Đến nay đã 29 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới…

Đã 27 ngày không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 ở cộng đồng

6:22 29/09/2020

(LSO) – Sáng ngày 29/9, Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết Việt Nam không có thêm ca mắc Covid-19 mới. Đến nay đã 27 ngày Việt Nam không ghi nhận ca…

Sáng 25/9 không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng

6:37 25/09/2020

(LSO) – Sáng ngày 25/9, Việt Nam không có thêm ca mắc Covid-19 mới. Đến nay đã 23 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 ở cộng đồng. Tuy nhiên các chuyên…

Chiều 20/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19

18:58 20/09/2020

(LSO) – Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch sáng ngày 20/9 cho biết không có ca mắc mới Covid-19. Đến nay cũng đã tròn 18 ngày, Việt Nam không ghi…

Sáng ngày 20/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19

7:38 20/09/2020

(LSO) – Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch sáng ngày 20/9 cho biết không có ca mắc mới Covid-19. Đến nay cũng đã sang ngày thứ 18, Việt Nam không…

Tin mới

Tin hình

Tin Video