Thứ bảy, 18/11/2017 | 08:57 GMT+7

Tòa án có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về “phân loại, đánh giá cán bộ, công chức”?

LSVNO - Trong thời gian gần đây, việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của công chức về phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức xảy ra thường xuyên; trong khi cách giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền rất khác nhau, từ đó làm cho vụ việc phức tạp, kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công chức. Vì vậy, cần thiết phải có hướng dẫn cụ thể của cơ quan có thẩm quyền về vấn đề này.

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại của một công chức cấp xã

Anh Huỳnh Văn Phong là công chức văn hóa - xã hội phụ trách văn hóa - thông tin - truyền thông và thể dục thể thao thuộc UBND xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 15/12/2015, anh nhận được Thông báo số 30/TB-UBND của UBND xã An Thạnh 2 thông báo về “Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2015”, theo đó anh bị xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ nhưng năng lực hạn chế”. Không đồng ý với Thông báo trên của UBND xã, anh có đơn khiếu nại.

Ngày 19/8/2016, Chủ tịch UBND xã An Thạnh 2 Nguyễn Văn Vệ ban hành Quyết định số 722/QĐ-CTUBND về việc “Giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Phong”, nội dung Quyết định này không chấp nhận khiếu nại của anh Phong và giữ nguyên nội dung Thông báo số 30/TB-UBND, anh Phong tiếp tục khiếu nại lần hai đến Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung. Chủ tịch UBND huyện không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại mà chỉ đạo Chủ tịch UBND xã An Thạnh 2 thu hồi Quyết định số 722/QĐ-CTUBND ngày 19/8/2016 trước đó đã ký với lý do “Quyết định ban hành không đảm bảo về tính pháp lý, áp dụng pháp luật không đúng, vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu”. Vụ việc tưởng chừng chấm dứt, nhưng ngày 09/11/2016, Chủ tịch UBND xã An Thạnh 2 tiếp tục ban hành Quyết định số 108/QĐ-CTUBND giải quyết khiếu nại lần đầu của anh Phong đối với Thông báo số 30/TB-UBND, theo đó tiếp tục bác yêu cầu của anh Phong, giữ nguyên việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2015 đối với anh Phong.

Ngày 28/11/2016, anh Phong tiếp tục khiếu nại lần hai gửi Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung. Ngày 22/02/2017, Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung có Quyết định số 01/QĐKN-CTUBND giải quyết khiếu nại của anh Phong. Theo Quyết định này, Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung công nhận nội dung Quyết định số 108/QĐ-CTUBND ngày 09/11/2016 của Chủ tịch UBND xã An Thạnh 2 về việc giải quyết khiếu nại của anh Huỳnh Văn Phong là đúng quy định của pháp luật; thống nhất giữ nguyên kết quả đánh giá và phân loại công chức năm 2015 đối với anh Huỳnh Văn Phong ở mức “Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực”; bác nội dung đơn khiếu nại của công chức Huỳnh Văn Phong với lý do: nội dung khiếu nại không có cơ sở xem xét.

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện ghi: “Kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý quyết định giải quyết khiếu nại thì người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính”.

Không đồng ý với quyết định của Chủ tịch UBND huyện, ngày 20/6/2017 anh Phong đã khởi kiện ra Tòa hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng, đề nghị Tòa án hủy Thông báo số 30/TB-UBND của UBND xã An Thạnh 2, hủy quyết định giải quyết khiếu nại số 108/QĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND xã An Thạnh 2, hủy quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐKN-CTUBND của Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng trả lại đơn kiện và không thụ lý với lý do: “Theo quy định của Luật Cán bộ công chức, viên chức thì việc đánh giá cán bộ công chức là một trong những nội dung liên quan đến việc quản lý cán bộ công chức (điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Cán bộ công chức), vì vậy Thông báo số 30/TB-UBND, Quyết định số 108/QĐ.CTUBND của Chủ tịch UBND xã An Thạnh 2 cũng như Quyết định số 01/QĐKN-CTUBND của Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung là các quyết định hành chính mang tính nội bộ nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 30 Luật Tố tụng hành chính năm 2015”.

Anh Phong đã khiếu nại việc trả lại đơn kiện của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng lên Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh và đang chờ kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân cấp cao theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Vấn đề pháp lý gây tranh cãi

Thứ nhất, quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung đã xác định rõ anh Phong được quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, nhưng Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng lại xác định vụ việc không thuộc thẩm quyền của tòa án nên không thụ lý.

Thứ hai, theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, đã quy định tại Điều 7 khoản 1 điểm b “Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của người hoặc cấp có thẩm quyền, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không thống nhất với kết luận đánh giá, phân loại thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại”. Điều 7 của Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định “Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc kết thúc thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính”. Như vậy, theo quy định của Luật Khiếu nại và các văn bản pháp luật khác, anh Phong được quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án, nhưng Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng từ chối đơn kiện của anh Phong dựa trên quy định của điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 là hoàn toàn mâu thuẫn với các quy định pháp luật đã nêu trên.

Giải pháp nào cho công chức?

Từ những mâu thuẫn trong thực tế về khiếu nại và giải quyết khiếu nại của công chức, các quy định chồng chéo của pháp luật đã dẫn đến hậu quả công chức mất rất nhiều thời gian, công sức để theo đuổi vụ việc, đồng thời quyền và lợi ích hợp pháp của họ cũng bị ảnh hưởng. Do vậy, cần đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn cụ thể để xác định thẩm quyền giải quyết tiếp theo trong trường hợp đánh giá và phân loại công chức đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai mà công chức chưa đồng ý.

LS Nguyễn Trường Thành