Bộ Tư pháp không chấp nhận khiếu nại của cựu Luật sư Võ An Đôn
Thứ bảy, 24/11/2018 | 07:44 GMT+7
LSVNO - Bộ Tư pháp quyết định không chấp nhận nội dung khiếu nại, giữ nguyên hình thức kỷ luật “xóa tên khỏi danh sách Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên" đối với ông Võ An Đôn.
Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia
Thứ ba, 19/3/2019 | 08:03 GMT+7
LSVNO - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, trong đó quy định về xây dựng tủ sách pháp luật điện tử.
Luật sư phải tham gia bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu 8 giờ/năm
Thứ năm, 28/3/2019 | 09:26 GMT+7
LSVNO - Đây là quy định được nêu tại Thông tư số 02/2019/TT-BTP (ngày 15/3/2019) của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.
<< 1 >>