Hải Dương: Nhà máy gạch tự ý xây dựng khi chưa có phép
Thứ tư, 25/7/2018 | 12:39 GMT+7
LSVNO - Mặc dù mới có quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty TNHH gạch tuynel Minh Du thuê tại xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, nhưng trước đó công ty đã tự ý xây dựng tr...
<< 1 >>