Bài 2: Những kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính có được ACV thực hiện?
Chủ nhật, 14/7/2019 | 21:52 GMT+7
LSVNO - Tại kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều kiến nghị liên quan đến những sai phạm của ACV, trong đó ACV phải nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 321,8 tỷ...
<< 1 >>