Kỳ 2: Dự án lấn sông Sài Gòn đặt ra nhiều mối lo ngại
Thứ năm, 18/4/2019 | 06:05 GMT+7
LSVNO – Sau khi lấn rạch Ông Kiểm, dự án của Công ty Biconsi tiếp tục lấn hàng ngàn mét ra sông Sài Gòn để làm đường giao thông mà không có sự nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường cụ thể nào?
<< 1 >>