Hà Nội: Hai lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư sẽ diễn ra trong tháng 5/2019
Thứ năm, 25/4/2019 | 18:24 GMT+7
LSVNO – Ngày 25/4/2019, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (Liên đoàn Luật sư Việt Nam) ra Thông báo mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư, tổ chức tháng 5/2019...
Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư trong tháng 7 tại Hà Nội
Thứ tư, 10/7/2019 | 21:24 GMT+7
LSVNO - Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (Liên đoàn Luật sư Việt Nam) sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư vào lúc 7h30, ngày 20/07/2019 tại TP. Hà Nội.
Hà Nội: Sắp mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư
Thứ ba, 3/9/2019 | 11:59 GMT+7
LSVNO - Ngày 03/9/2019, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam có thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư vào ngày 14/9/2019.
Cả nước có 4.796 luật sư hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
Thứ sáu, 4/10/2019 | 21:11 GMT+7
LSVNO - Ngày 02/10/2019, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) ban hành Thông báo Danh sách luật sư hoàn thành, chưa hoàn thành và miễn nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư n...
<< 1 >>