Nâng cao hiệu quả mọi nguồn lực nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế
Thứ tư, 31/10/2018 | 06:26 GMT+7
LSVNO - Trong suốt thời gian kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV diễn ra, cử tri cả nước theo dõi các hoạt động với mối quan tâm đặc biệt, đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào chương trình nghị sự của kỳ...
Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục và đào tạo
Chủ nhật, 14/7/2019 | 04:49 GMT+7
LSVNO - Sau hơn 10 năm thực hiện chủ trương của Đảng và các chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo đã đạt được những kết quả nhất định, thu hút đáng kể nguồn lực đầu tư cho...
<< 1 >>