Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Gặp mặt các Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu
Thứ bảy, 20/7/2019 | 21:18 GMT+7
LSVNO - Ngày 20/7/2019, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có cuộc gặp mặt 90 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019 và 10 cán bộ công đoàn nhận giải thưởng Nguyễn Vă...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng
Thứ sáu, 26/7/2019 | 22:20 GMT+7
LSVNO - Ngày 26/7/2019, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức phiên họp thứ 16 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII
Thứ sáu, 6/9/2019 | 22:28 GMT+7
LSVNO - Sáng 06/9/2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì cuộc họp của Tiểu ban, cho ý kiến góp ý...
<< 1 >>