Chế độ khoa cử của triều Hậu Lê trong lịch sử phong kiến Việt Nam
Thứ hai, 22/4/2019 | 05:24 GMT+7
LSVNO - Chế độ khoa cử của triều Hậu Lê rất nghiêm, nhất là dưới triều vua Lê Thánh Tông. Năm 1462, vua Lê Thánh Tông định lại lệ thi Hương và đến năm 1472, phép thi Hội lại được định lại. Đến năm...
<< 1 >>