Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, trách nhiệm
Thứ ba, 18/6/2019 | 16:15 GMT+7
LSVNO - Trong 2 ngày 16-17/6/2019, tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai), Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024.
Tổ chức thành công Đại hội Đoàn luật sư tỉnh Lạng Sơn
Thứ sáu, 28/6/2019 | 22:18 GMT+7
LSVNO - Đoàn luật sư tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 vào ngày 20/6/2019; Đoàn luật sư (ĐLS) hiện có 6 tổ chức hành nghề luật sư với 33 luật sư thành viên. Luật sư Nguyễn Tài Hiệp đ...
<< 1 >>